منشور اخلاقی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

منشور اخلاقی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مهمترین هدف نظام آموزشی، رشد وتعالی فردی و ارتقای توانایی های علمی فراگیران است که دستیابی به این امرمستلزم شرایطی است که براساس آن امکان تمرکز کلیه فعالیت ها حول محور علم و اخلاق میسر گردد لذا برای حفظ فضای فرهنگی، علمی و آموزشی لازم است کلیه افراد به مقررات و ضوابط آن مجموعه توجه نمایند.

 • حفظ سادگی و آراستگی ظاهری متناسب با شأن محیط آموزشی و بدون جلب توجه
 • رعایت حدود قانونی حجاب برای کلیه فراگیران
 • پوشش خواهران به صورت عرف، مانتو، شلوار و مقنعه می باشد

مصادیق غیرمجاز برای خانم ها

 • استفاده از پوشش محیط های فردی، تفریحی و ورزشی
 • استفاده از البسه کوتاه، تنگ، نازک، وصله دار و پاره
 • استفاده از کلاه بدون مقنعه
 • استفاده از مانتوهای نامناسب (مانتو کوتاه، جلوباز، مانتو بلند دارای چاک ، مانتو چسب، کت، پیراهن مردانه، مانتو با رنگ زننده و…)
 • استفاده از دامن یا پیراهن

 مصادیق غیرمجاز برای آقایان

 • استفاده از هر نوع کراوات و پاپیون.
 • استفاده از البسه زنانه، کوتاه، تنگ، نازک، پاره و وصله دار، آستین خیلی‌کوتاه.
 • استفاده از لباس‌هایی که روی آن تصاویر یا عبارات نامناسب و ضد اخلاقی چاپ شده است.
 • در نواحی قابل رؤیت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صورت وجود باید پوشیده باشد.

کلیه فراگیران هنگام ورود به مرکز باید کارت شناسایی خود را همراه داشته باشند و به هنگام درخواست مسوولان مربوطه آن را ارائه نمایند در غیر این صورت مسوولان اداره حفاظت فیزیکی، مجاز هستند از ورود فرد ممانعت به عمل آورند، مگر اینکه هویت فرد احراز گردد.

رعایت حجاب و پوشش مناسب و کلیه شئونات اخلاقی در محیط مجتمع نیز الزامی است

ضمن تشکر از تمام فراگیرانی که با رعایت حجاب مناسب وارد مرکز می شوند و موازین اخلاقی وانضباطی را رعایت می‌نمایند، به استحضار می رساند از مسوولان حفاظت فیزیکی درخواست گردیده از ورود دانشجویانی که با پوشش نامناسب مراجعه می نمایند، ممانعت به عمل‌ آید.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn